Отворање на Младински Центар во Прилеп

Oваа иницијатива е дел од проектот „Биди креатор на својата автономна зона – Младински Центар“ чија цел е: “Придонес кон зголемување на политичката одговорност и транспарентност во локалните заедници”. За…