1. Home
  2. /
  3. Бура на идеи
  4. /
  5. Едукативна програма и просторија во младинскиот сектор (за уметност)

Едукативна програма и просторија во младинскиот сектор (за уметност)

2
2 years agoОтворено6

Едукација на млади и подигање на нивната културна свест. Вмрежување со актери/уметници, пејачи.. добивање на порелевантни информации од уметноста.

6 Comments. Leave new

You must be logged in to post a comment.