1. Home
  2. /
  3. Бура на идеи
  4. /
  5. Организација на еко акции

Организација на еко акции

5
1 year agoОтворено2

Младите предлагаат Општина Прилеп да организира и поддржува еко и волонтерски акции за чистење и уредување на запуштени делови од градот и околината.

2 Comments. Leave new

  • Супер идеја

  • Супер идеја за младите да го сфатат значењето и вредноста на волонтирањето вооедно и да се зголеми свеста за чиста и здрава средина!

You must be logged in to post a comment.