1. Home
  2. /
  3. Бура на идеи
  4. /
  5. Што им е потребно на младите во Прилеп?

Што им е потребно на младите во Прилеп?

2
2 years agoОтворено0

Во коментар запишете ги Вашите предлози што им е потребно на младите кои живеат во Општина Прилеп.
Ако имате технички проблеми контактирајте ме на monika.k@sega.org.mk

You must be logged in to post a comment.