МЛАДИНСКИ КРУГ 2 – Група 5 – Можности за унапредување на работата на Младинските Центри преку Законот

(Извадок од Законот за младинско учество и младински политики, Службен весник на РСМ, бр. 10 од 16.1.2020 година) Младински центар Член 22 (1) Младинските центри се места каде се подготвуваат…