МЛАДИНСКИ КРУГ 2 – Група 5 – Можности за унапредување на работата на Младинските Центри преку Законот

(Извадок од Законот за младинско учество и младински политики, Службен весник на РСМ, бр. 10 од 16.1.2020 година) Младински центар Член 22 (1) Младинските центри се места каде се подготвуваат…

Потребите и предизвиците на младите во Струмица

За време на промоцијата на Иницирај.мк со младите се реализираше работилница за идентификување на предизвиците и потребите со кои се соочуваат младите од општина Струмица. Како најголеми предизвици младите од…

Потребите и предизвиците на младите во Куманово

За време на промоцијата на Иницирај.мк со младите се реализираше работилница за идентификување на предизвиците и потребите со кои се соочуваат младите од општина Куманово. Како најголеми предизвици младите од…

Потребите и предизвиците на младите во Општина Гостивар

За време на промоцијата на Иницирај.мк со младите се реализираше работилница за идентификување на предизвиците и потребите со кои се соочуваат младите од општина Гостивар. Како најголем предизвик младите од…

Потребите на младите од општина Битола

За време на промоцијата на Иницирај.мк со младите се реализираше работилница за идентификување на предизвиците и потребите со кои се соочуваат младите од општина Битола. Како најголеми предизвици младите од…